Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

PROIECTUL Profesor: Babusca Tatiana

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "PROIECTUL Profesor: Babusca Tatiana"— Transcriere de prezentare:

1 PROIECTUL Profesor: Babusca Tatiana
Grup Scolar:’C-tin Bratescu”-Isaccea

2 PREZENTAREA METODEI Metoda proiectului este accesibilă tuturor ciclurilor curriculare de dezvoltare şi presupune o abordare interdisciplinară a unui subiect, bine stabilit în raport cu cerinţele programei, cu capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu interesele şi abilităţile de ordin practic ale elevilor.

3 Este o formă de evaluare motivantă pentru elevi, chiar dacă volumul de muncă este sporit şi necesită cercetare continuă. De asemenea, acest lucru implică iniţiativă, creativitate, originalitate, capacitate de selectare a informaţiilor, forma de organizare şi prezentare, design şi alegerea formei de evaluare a produsului finit.

4 Ca modalitate de evaluare, proiectul poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup.Aceasta implică structurarea corelaţiei funcţionale subiect-obiect al educaţiei la nivelul unor microcolectivităţi, care permit o bună colaborare intre elevi.

5

6 Este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elevi
Este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elevi. Metoda este recomandata pentru evaluarea unor competente de nivel superior precum: aplicarea, analiza, sinteza şi evaluarea (emiterea unei judecăţi privind valoarea unui material şi/sau a unei metode). Se realizeaza prin:

7

8 Etapele proiectului enunţarea sarcinii de lucru ; se împart responsabilităţile în cadrul grupului ; se colectează datele/materialele; are loc prelucrarea şi organizarea datelor/materialelor; se realizează produsul ; se prezintă proiectul de către elevi.

9 Prin aceasta metoda elevii sunt determinaţi să-şi asume responsabilităţi, să-şi formeze deprinderi de muncă independentă, opinii argumentate, să înţeleagă logica argumentelor, să sintetizeze idei provenite din surse diferite sau să lucreze în cooperare cu alţi elevi Într-un astfel de context rolul profesorului este acela de a îndruma învăţarea, de a-l sprijini pe elev să înveţe noi conţinuturi şi de a-i arăta cum să înveţe.

10

11 Concluzie Prin asumarea diferitelor roluri în cadrul grupului, discuţii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfăşurării activităţii, prin exprimarea şi susţinerea propriului punct de vedere în dezbateri, dar şi prin ascultarea părerilor altora, această activitate dezvoltă şi competenţe sociale Aportul acestui tip de activitate asupra dezvoltării capacităţilor de ordin aplicativ ale elevilor este considerabil.

12

13 ‘’Cuget’’ Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea. - John W. Whitehead 


Descărcați ppt "PROIECTUL Profesor: Babusca Tatiana"

Prezentări similare


Publicitate de la Google