Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Biroul Prezidiului Academiei Române

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Biroul Prezidiului Academiei Române"— Transcriere de prezentare:

1 Biroul Prezidiului Academiei Române
Program Strategic Biroul Prezidiului Academiei Române

2 1. Introducere Societatea românească trece printr-o criză reală, este lipsită de modele de încredere, este fragmentată și fără un program strategic de dezvoltare. Conducătorii ultimilor 28 de ani nu au reușit să coaguleze ideile generatoare de progres și inovare, să orienteze resursele umane spre obiective majore ale societății și economiei.

3 1. Introducere Fără un model economic coerent, disiparea resurselor și generarea unui climat de neîncredere și fără perspective au condus la exodul fără precedent al populației active spre alte meleaguri. Starea precară de sănătate a populației, nivelul de educație scăzut, disparitățile sociale, lipsa de orizont determină tot mai mult apariția neîncrederii în valorile reale ale democrației.

4 1. Introducere Academia Română, prin misiunea asumată, poate și trebuie să contribuie la schimbarea stării în care se află societatea românească. Academia Română are capacitatea și resursele necesare pentru a se constitui într-un simbol al națiunii, într-un model al valorilor autentice, chemat să contribuie la formarea și educarea tinerei generații în spiritul demnității și mândriei de a aparține poporului român.

5 2. Obiective generale Consolidarea prestigiului Academiei Române în societate. Creșterea vizibilitării și recunoașterii ca instituție etalon a României. Creșterea prestigiului internațional și conectarea la problemele majore ale omenirii. Contribuție semnificativă la dezvoltarea științei, artei și culturii.

6 2. Obiective generale Promovarea și consolidarea unei atmosfere academice de respect și colaborare în societate, de responsabilitate și demnitate națională, de armonie și înțelegere. Participarea activă la elaborarea și fundamentarea unui program stategic de dezvoltare durabilă a României pe termen mediu și lung.

7 3. Obiective specifice Promovarea și susținerea excelenței în cadrul instituțiilor și centrelor de cercetare, conectarea tematicii de cercetare la direcțiile majore de cercetare lansate la nivel global. Reorganizarea și eficientizarea utilizării resurselor umane, resurselor materiale și financiare la nivelul tuturor compartimentelor.

8 3. Obiective specifice Promovarea și susținerea cercetărilor inter și multidisciplinare axate pe teme ca: sănătate, schimbări climatice, resurse energetice, bio-economice, economie digitală, siguranță și securitate cibernetică, ș.a. Lansarea și susținerea unor proiecte de cercetare care vizează sistemul național de educație, sistemul național de sănătate, demografia și altele.

9 3. Obiective specifice Promovarea și susținerea unor programe de cooperare internațională cu academii și instituții de cercetare de prestigiu din Europa, SUA și Asia. Continuarea procesului de întregire a patrimoniului și identificarea mijloacelor de exploatare eficientă a acestuia în folosul Academiei Române. Lansarea unor programe de identificare și susținere a tinerilor talentați, inclusiv prin organizarea unor școli de vară pe teme de actualitate și de perspectivă.

10 4. Acțiuni Identificarea situației juridice și a stării tuturor elementelor componente ale patrimoniului. Lansarea și susținerea unor proiecte de reabilitare, restaurare și valorificare a clădirilor patrimoniale. Analiza și revizuirea contractelor pentru exploatarea eficientă, în folosul AR, a patrimoniului.

11 4. Acțiuni Elaborarea unor programe complexe pentru susținerea și asigurarea stării de sănătate și confort social corespunzător membrilor Academiei Române cu necesități de asistare. Elaborarea unor rapoarte și studii referitoare la problemele majore ale societății românești.

12 4. Acțiuni Susținerea și întărirea institutelor și centrelor de cercetare ale Academiei Române; orientarea cercetării spre probleme majore ale științei și culturii. Susținerea tinerilor cercetători prin programe de cercetare specifice, prin acordarea de granturi și burse de cercetare. Reînființarea Consiliului de Cercetare al Academiei Române, cu atribuții specifice pentru gestionarea granturilor și burselor de cercetare.

13 4. Acțiuni Susținerea și consolidarea programelor de cercetare fundamentală prin dezvoltarea infrastructurii pentru cercetare și atragerea celor mai talentați tineri în această nobilă activitate. Lansarea unui program național pentru identificarea și susținerea tinerilor supradotați. Acordarea unor burse speciale de studiu unor tineri din mediul rural, cu reale capacități intelectuale, dar cu mijloace materiale reduse.

14 4. Acțiuni Constituirea Centrului de Comunicare și Promovare a acțiunilor Academiei Române prin toate mijloacele media, în presă, radio, televiziune, mediu online etc. Eficientizarea și transparentizarea fluxului de documente; valorificarea și responsabilizarea potențialului uman în cadrul unui sistem administrativ flexibil, conectat la tehnologia secolului 21.

15 4. Acțiuni Promovarea unui climat academic colegial, de colaborare și respect reciproc, în cadrul serviciilor administrative și promovarea lucrului în echipă în folosul Academiei Române. Eficientizarea activității Editurii Academiei Române și înființarea Librăriei Academiei pentru valorificarea produselor editurii. Susținerea și promovarea acțiunilor Bibliotecii Academiei Române, cea mai reprezentativă instituție deținătoare de valori culturale și de patrimoniu național.

16 5. Proiecte – etapa I Lansarea competiției pentru proiectarea și inițierea construcției noii clădiri pentru Aula Magna a Academiei Române. Consolidarea și amenajarea clădirii AR în vederea organizării Muzeului Academiei Române. Proiectarea și realizarea noilor facilități din incinta Clubului Oamenilor de Știință și reabilitarea complexă a clădirii principale. Exploatarea eficientă a facilităților ca unitate de profit.

17 5. Proiecte – etapa I Organizarea și deschiderea Casei Memoriale ”George Oprescu”. Amenajarea, organizarea și valorificarea sălii de spectacole și expoziție Dalles în parteneriat cu Primăria Municipiului București. Organizarea și operaționalizarea Librăriei Academiei Române în cadrul complexului expozițional Dalles.

18 5. Proiecte – etapa I Lansarea unei propuneri privind organizarea unor cicluri de conferințe cu public susținute de membrii Academiei Române în Aulă pe teme majore ale artei, culturii, științei, educației, sănătății, tehnologiei etc.

19 5. Proiecte – etapa a II-a Amenajarea casei de oaspeți din str. Petre Crețu. Amenajarea și operaționalizarea Muzeului Memorial ”Henri Coandă” în cadrul Casei Coandă. Consolidarea și amenajarea Casei Memoriale ”George Călinescu”. Organizarea și deschiderea Casei Memoriale ”George Călinescu”.

20 5. Proiecte – etapa a II-a Reorganizarea Casei Seniorilor de la Otopeni în conformitate cu obiectivele inițiale și cu cerințele asigurării asistenței medicale de calitate membrilor Academiei Române. Construirea noului sediu și organizarea eficientă a Ocolului Silvic Penteleu și a muzeului etnografic la Conacul Maican. Lansarea și susținerea unui proiect de cercetare vizând starea patrimoniului Academiei Române și elaborarea unui plan pentru întregirea și valorificarea acestuia.

21 5. Proiecte – etapa a II-a Organizarea unui sistem eficient și rapid de comunicare între Spitalul Elias și membrii AR care solicită asistență medicală de urgență (linie telefonică directă, ambulanță, internare de urgență în spații corespunzătoare). Crearea unor noi centre și institute de cercetare cu tematică de mare actualitate, cu impact asupra dezvoltării cunoașterii și a tehnologiei (Centrul/Institutul pentru Cercetarea Creierului, Centrul pentru Cercetări Complexe Nano-bio-info- cognitive, Centrul pentru Cercetări Complexe Sănătate-mediu, ș.a.).

22 5. Proiecte – etapa a III-a
16.Elaborarea unui proiect și construcția unui hotel pentru cazarea membrilor Academiei Române și amenajarea unor spații de dezbateri culturale și științifice în cadrul clădirii din str. Tudor Arghezi.

23 5. Proiecte – etapa a III-a
17.Definitivarea statutului Casei Academiei și lansarea unui program de finalizare a construcției. Înscrierea Casei Academiei în Patrimoniul Academiei Române și valorificarea eficientă a facilităților oferite. 18.Amenajarea și organizarea casei de odihnă și creație din satul Căciulați.

24 Biroul Prezidiului Academiei Române
Program Strategic Biroul Prezidiului Academiei Române


Descărcați ppt "Biroul Prezidiului Academiei Române"

Prezentări similare


Publicitate de la Google