Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

DETERMINAREA AMPRENTEI DE CARBON: PREGĂTIREA COMPANIILOR PENTRU VIITOARELE STANDARDE UE/CERINŢE ALE CLIENŢILOR/ ETICHETA ECO Igor Davydenko.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "DETERMINAREA AMPRENTEI DE CARBON: PREGĂTIREA COMPANIILOR PENTRU VIITOARELE STANDARDE UE/CERINŢE ALE CLIENŢILOR/ ETICHETA ECO Igor Davydenko."— Transcriere de prezentare:

1 DETERMINAREA AMPRENTEI DE CARBON: PREGĂTIREA COMPANIILOR PENTRU VIITOARELE STANDARDE UE/CERINŢE ALE CLIENŢILOR/ ETICHETA ECO Igor Davydenko & Richard Smokers, TNO

2 CUPRINS ȚINTELE UE și Paris de reducere GHG
Reducerea Emisiilor GHG din Transport: FACTOR 6 Poziția CE privind determinarea amprentei de carbon Standardizarea determinării amprentei de carbon : Cadrul GLEC Testele LEARN pentru determinarea amprentei de carbon Politica și alte evoluții 2 08 June 2017

3 Acordul de la Paris Un obiectiv pe termen lung de menținere a creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile pre-industriale; Să urmărească să limiteze creșterea la  1.5°C, deoarece aceasta ar reduce semnificativ riscurile și impacturile asupra schimbărilor climatice; 3 08 June 2017

4 ȚINTELE OFICIALE ALE UE
Ținte cheie UE pentru 2020 20% reducere în emisiile de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990 20% din consumului energetic total din energie regenerabilă 20% creștere în eficiența energetică Ținte cheie UE pentru 2030 Cel puțin 40% reducere în emisiile de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990 Cel puțin 27% din consumului energetic total din energie regenerabilă Cel puțin 27% creștere în eficiența energetică Obiectiv pe termen lung Până în 2050, UE urmărește să își reducă substanțial emisiile – cu 80-95% comparativ cu nivelurile din 1990 ca parte a eforturilor solicitate de țările dezvoltate ca grup Transformarea Europei într-o economie înalt eficientă energetic și cu emisii reduse de carbon va impulsiona economia, va crea locuri de muncă și va întării competitivitatea Europei 4 08 June 2017

5 Obiectivul climatic general al ue : -80% (până la 95%) in 2050 raportat la 1990
Sectorul de Transport este singurul sector cu emisii GHG în creștere Creșterea pe mai departe a volumului până la 50% până în 2050. Sursa: Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 5 08 June 2017

6 Obiectivul de reducere de la Paris : transport marfă
Emisiile CO2- transport marfă in UE CO2 trend istoric CO2 trend de referință presupunând o “productivitate CO2” egală raportat la to 2015 CO2 obiectiv (60% reducere raportat la 1990 până in 2050) 2030: 20% reducere raportat la 2008 2050: 60% reducere raportat la 1990 Notă: Obiectivele de reducere transport marfă se consideră egale cu obiectivul general de reducere pentru sectorul de transport în Cartea Albă UE (2011) Creșterea volumului de marfă : 250% Reducerea emisiilor absolute: 60% Per tonă-kilometru transportată: FACTOR 6! Indicative graph, based on: "EU Energy, transport and GHG emissions, Tendițe până în 2050", European Commission 2013 6 08 June 2017

7 Practica determinării amprentei de carbon
Operatori Un mod de a se diferenția de competiție Optimizarea operațiunilor și reducerea costurilor (bazate pe indicatori cheie de performanță ) Expeditori Acreditări verzi Reducerea costului de transport și logistică Ținte de responsabilitate corporativă, raportarea responsabilității sociale a corporației 7 08 June 2017

8 Înțelegerea CE privind determinarea amprentei de carbon
LEARN – prima întâlnire Înțelegerea CE privind determinarea amprentei de carbon Metodă de a genera date privind emisiile GHG din serviciile de transport; Comparabilitatea performanței GHG a diferitelor operațiuni de transport; Legătură între reducerea emisiilor GHG și îmbunătățirea eficienței costurilor; criteriu in deciziile legate de transport; Alegeri mai bune și marketing mai facil pentru soluțiile de transport mai curat; Motivație pentru introducerea măsurilor de reducere a emisiilor; Potențial ridicat pentru îmbunătățirea eficienței operațiunilor de transport; Reducerea emisiilor, combaterea schimbărilor climatice; Situație win-win(câștigător-câștigător) pentru mediul de afaceri și pentru societate.

9 PRESPECTIVA POLITICII UE
SURSA: studiu de fezabilitate în sprijinul elaborării unei strategii UE pentru logistica transportului de mărfuri Introducerea unei metodologii standardizate privind amprenta de carbon, CE Delft, 2014 9 08 June 2017 Source: Fact-finding study in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics Introduction of a standardized carbon footprint methodology, CE Delft, 2014

10 Țintele CE pentru proiectul LEARN
LEARN – prima întâlnire Țintele CE pentru proiectul LEARN Sprijinirea dezvoltării politicii UE privind determinarea amprentei de carbon; Atingerea unui larg consens asupra unui cadru armonizat de determinare a amprentei de carbon; Crearea unei rețele coordonate de actori cheie (UE și internațional) implicați în armonizarea procesului de determinare a amprentei de carbon; Dezvoltare pe baza inițiativelor și proiectelor trecute și în derulare; Evitarea creării unui nivel suplimentar în armonizarea procesului de determinare a amprentei de carbon; Evitarea unor abordării prea înguste: livrarea de rezultate care să fie replicabile/utilizabile în întregul sector de transport UE; Explorarea condițiilor de introducere a unei scheme de certificare – eticheta ECO.

11 Etichete eco 11 08 June 2017

12 Cadrul GLEC: răspuns la nevoile de standardizare
12 08 June 2017

13 Obiectivele testărilor LEARN
Testarea calculelor și determinărilor amprentei de carbon pe baza cadrului GLEC în situații complexe ale lanțului de distribuție cu scopul de a obține date privind emisiile rezultate din mișcarea mărfurilor “poarta în poarta” door-to-door Ajutarea companiilor să își stabilească sau îmbunătățească capabilitățile de determinare a amprentei de carbon Realizarea de teste în diferite situații : Expeditori LSP / 4PL / Control Tower Furnizor de servicii de transport și operatori facilitate

14 BENEFICIILE TESTĂRILOR ȘI AȘTEPTĂRI
Care sunt beneficiile la care se pot aștepta companiile ? Sprijin în calcularea și raportarea carbonului din activitățile de logistică Inițierea companiilor în calcularea carbonului din activitățile de logistică și învățarea din experiența altor companii Suport pentru pregătirea raportării carbonului din activitățile de logistică pentru clienți Suport în soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă companiile în calcularea amprentei de carbon Explorarea utilizării datelor generate pentru îmbunătățirea raportării și luării deciziilor Identificarea oportunităților pentru reducerea emisiilor Recunoașterea eforturilor companiilor în determinarea amprentei lor de carbon în proiectul LEARN Influențarea viitoarelor standarde de calculare a carbonului și a politicilor specifice Ce solicităm companiilor ? Să colaboreze cu partenerii de afaceri existenți pe un lanț logistic de distribuție selectat pentru calcularea amprentei de carbon pe baza cadrului GLEC, cu sprijinul partenerilor LEARN Să aloce resurse și să furnizeze date – companiile păstrează proprietatea deplină a datelor lor Să ofere feedback cu privire la probleme, provocări și oportunități în aplicarea metodologiei Să contribuie la articularea studiului privind calcularea carbonului pentru afacerile din logistică Să facă disponibile principalele rezultate pentru a fi publicate într-un studiu de caz Să ofere sugestii asupra modului cum calcularea carbonului poate fi reflectată într-o etichetare pentru recunoașterea eforturilor companiei 14 08 June 2017

15 Cazuri de Testare Statusul partenerului de efectuare a testului
Nici un program CF Începător Disponibilitate date/ acumulare Membru Program Integrat in proc.companiei Necesară reducerea GHG realizată Cum ? De unde încep? Ce? Colectare date, determinare amprentă carbon, alegeri L&G GFE GFA *** Decizii integrate măsurare carbon

16 Obiectivele Testării: Transportator
Cadru: transportator (protocolul GHG Cadru 1) Scop: obținerea emisiilor în kg de CO2(e) per încărcătură și / sau unitate normată de muncă legată de încărcătură Atenție: Cadrul 3 creșterea capabilității de raportate, raportarea datelor privind emisiile

17 EVOLUȚII POLITICE NAȚIONALE/LOCALE RELEVANTE
Orașe (Afacerea verde) logistica orașelor cu zero emisii Municipalitățile au în vedere închiderea centrelor orașelor pentru vehiculele non-zero emisii Cererea de autobuze cu emisii zero Logistica durabilă amprenta de carbon Eco-etichetarea Programe demo naționale Politici naționale de mobilitate durabilă NL strategia mixului de combustibili 17 08 June 2017

18 NUMAI UN ROL MODEST PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRILE LA NIVELUL VEHICULULUI…
>20% reducere CO2- (3.5% p.a.) in printr-o Abordare Integrată : 6% prin măsuri lefate de vehicul (nivel flotă) 2.5% prin combustibili alternativi 13% prin operațiuni 18 08 June 2017

19 Optimizarea energetică multi-nivel Conexiuni între nivelele sistemului
Abordarea integrată este mai mult decât încorporarea tuturor măsurilor posibile Optimizarea energetică multi-nivel Conexiuni între nivelele sistemului 19 08 June 2017

20 Obiectivul LT poate fi atins numai dacă toate elementele SISTEMULUI contribuie…
20 | Sustainable (freight) transport MEO = Multi-level energy optimisation 21 June 2016

21 întrebări? ? 21 08 June 2017


Descărcați ppt "DETERMINAREA AMPRENTEI DE CARBON: PREGĂTIREA COMPANIILOR PENTRU VIITOARELE STANDARDE UE/CERINŢE ALE CLIENŢILOR/ ETICHETA ECO Igor Davydenko."

Prezentări similare


Publicitate de la Google