Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

E X P R E S I I L E L O C U Ţ I U N I L E

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "E X P R E S I I L E L O C U Ţ I U N I L E"— Transcriere de prezentare:

1 E X P R E S I I L E L O C U Ţ I U N I L E
Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

2 Sunt expresii a căror conotaţie este ironia:
Expresiile sunt construcţii folosite cu sens figurat, urmăresc o alta atenţie decât simpla comunicare. Cuvintele din expresii se substituie cu altele. Expresiile iau forma unei propoziţii sau a unei fraze. Sunt expresii a căror conotaţie este ironia: - a nu ştii nici cât au uitat alţii; - a da cu căciula-n câini; - s-a dus bou şi s-a întors vacă. Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

3 - a ajunge din cal măgar; - a ajunge de la moară la râşniţă;
Expresiile ironice se structurează în antiteză sporind efectul comic ala situaţiei: - a ajunge din cal măgar; - a ajunge de la moară la râşniţă; - scump la tărâţe şi ieftin la făină De asemenea hiperbola se insinuează în corpul unor expresii: - a-l apuca pe Dumnezeu de picior; - de când se potcovea puricele; - a se face leu paraleu; - cu pântecele la gură; - a călca din pod. Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

4 Locuţiunile, foarte asemănătoare cu expresiile, sunt structuri stabile în care cuvintele componente îşi pierd autonomia semantică pentru a dobândi împreună un sens unitar. Sunt grupuri de cuvinte cu sens şi valoare morfologică unitară, care pot echivala orice parte de vorbire în afară de articol. Ele iau naştere din expresii libere îndelung şi intens folosite, de care uneori sunt greu de deosebit. Acestea sunt marcate stilistic faţă de cuvintele cu care se pot înlocui. Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

5 provenite din expresii sau locuţiuni verbale: aducerea la îndeplinire;
Locuţiunile substantivale au valoarea unui substantiv si pot fi grupate astfel: provenite din expresii sau locuţiuni verbale: aducerea la îndeplinire; băgare de seama; diverse: bot cu ochi (copil); cai verzi pe pereţi; Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 “ Mihai Viteazul" Constanţa

6 Locuţiunile adjectivale
participii ale unor expresii si locuţiuni verbale: adus la îndeplinire; dat dracului; prepoziţie + substantiv ca lumea ; cu / fără gust ; de pomină prepoziţie + adjectiv( substantivat ): de dreapta; de dulce; prepoziţie + pronume: ca aceea; de nimic. structuri diverse: al dracului; bătător la ochi; ca vai de el; Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

7 Locuţiunile pronominale au valoarea unui pronume nehotărât:
cine ştie ce; nu ştiu ce; nici ţipenie. Locuţiunile numerale au valoarea unui numeral cardinal, exprimând aproximaţia: peste o sută; treizeci si mai bine. Locuţiunile interjecţionale au valoarea unei interjecţii, exprimând, mai ales, o atitudine : Auzi acolo ! Da de unde! Doamne, iartă-mă ! Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 " "Mihai Viteazul" Constanţa

8 verb activ + substantiv: a avea loc; a da năvală.
Locuţiunile verbale au valoarea unui verb si pot fi grupate după structură : verb activ + substantiv: a avea loc; a da năvală. verb reflexiv + substantiv: a-şi arunca ochii; a-şi lua câmpii. verb activ + prepoziţie + substantiv: a aduce la îndeplinire; a da de ştire. verb reflexiv + prepoziţie + substantiv: a-şi face de cap; a se lua de gânduri. structuri diverse: a-şi aduce aminte; a-şi lua lumea-n cap. Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr "Mihai Viteazul" Constanţa

9 Locuţiunile adverbiale au valoarea unui adverb si pot fi grupate:
prepoziţie + substantiv articulat: cu ghiotura; cu toptanul; prepoziţie + substantiv nearticulat: de cu seară; de dimineaţă; prepoziţie adjectivală (substantivală): din nou; pe larg; prepoziţie + numeral: cu una-cu doua; de-al doilea; prepoziţie + pronume: peste tot; până una-alta. Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

10 Locuţiunile adverbiale (continuare)
prepoziţie + verb la participiu (cu forma de plural feminin): din auzite; pe alese; prepoziţie + adverb: de-abia; de asemenea. cuvinte repetate: an de an; din ce in ce; din clipă in clipă. cuvinte ritmate: de jur împrejur; de silă, de milă; de voie, de nevoie. conţinând structura de-a: de-a cu sila; de-a baba-oarba. structuri diverse: acum un an; cel mult; cel târziu Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

11 prepoziţie + cuvânt cu aspect articulat: de pe urmă; din jurul.
Locuţiunile prepoziţionale au valoarea unei prepoziţii şi pot fi grupate după structură astfel: prepoziţie + cuvânt cu aspect articulat: de pe urmă; din jurul. prepoziţie + cuvânt cu aspect nearticulat: alături de; de faţa cu Locuţiunile conjuncţionale au valoarea unei conjuncţii şi pot fi grupate, după raportul pe care îl stabilesc : coordonatoare : nu numai ci şi; numai că; subordonatoare: câtă vreme; de cum; Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

12 P E R S O N I F I C A R E A

13 Figura de stil : este un procedeu utilizat pentru a creşte expresivitatea unui text, care nu defineşte, ci sugerează, pentru că lumea prezentată este imaginară. Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

14 Personificarea este o figura de stil prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor fiinţe necuvântătoare sau unor lucruri si fenomene ale naturii, scoţând în evidenta însuşiri neobişnuite ale lucrurilor si fenomenelor. Fiinţele necuvântătoare, lucrurile, natura se însufleţesc si, astfel, sunt mai aproape de om si, deseori, îl înţeleg, îl ajuta. Personificarea este prezentă în creaţiile folclorice, natura împrumutând adeseori însuşiri umane, ca în versurile: „Primăvară, mama noastră, Suflă bruma de pe coastă .” ( Folclor) Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

15 „Din văzduh cumplita iarna cerne norii de zăpadă ...”
În operele culte, personificarea apare frecvent, fabulele fiind chiar construite cu ajutorul acesteia. Obiectele care sunt personificate şi care sunt denumite prin substantive capătă însuşiri omeneşti prin asocierea cu un verb care le însufleţeşte, ca în versul următor : „Din văzduh cumplita iarna cerne norii de zăpadă ...” (Vasile Alecsandri - Iarna) Verbul ’cerne’ este el însuşi o metaforă şi epitetul cumplită, evidenţiat prin inversiune, conferă anotimpului trăsături umane. Există personificări produse de o adresare directă, marcată în text prin cazul vocativ al substantivului : „Doină, doină, cântic dulce ! Când te-aud nu m-aş mai duce. .” (Folclor) Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

16 E X E R C I Ţ I I Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

17 Alegeţi expresiile/locuţiunile corecte:
a se naşte cu tichia în cap A lua ce este mai bun A se naşte cu noroc A lăsa la nevoie a trage la stânga A fi gata de cearta A primii bine oaspeţii A fura Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

18 niciodata nehotărât iluzii a vămui ipocrit nepriceput
la calendele greceşti : niciodata nehotărât iluzii taler cu două feţe : a vămui ipocrit nepriceput Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

19 “de muzeu” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
“cale de-o poştă” – locuţiune: Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

20 “la un loc” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
’’şoarece de bibliotecă” – locuţiune: Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

21 ’’nu ştiu ce” – locuţiune: pronominală adverbială prepoziţională
“gâscă de jumulit” – locuţiune: adjectivală substantivală Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

22 “din popor” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
“pe furate” – locuţiune: conjuncţională Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

23 “de azi înainte” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
“cât timp” – locuţiune: conjuncţională Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr "Mihai Viteazul" Constanţa

24 “nici ţipenie” – locuţiune: pronominală prepoziţională substantivală
“din mers” – locuţiune: adjectivală adverbială Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr "Mihai Viteazul" Constanţa

25 “într-un glas” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
“de la sine înţeles” – locuţiune: Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

26 “de pe urmă” – locuţiune: prepoziţională adjectivală conjuncţională
“de toată ziua” – locuţiune: adverbială substantivală Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

27 “o dată şi jumătate” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
“pe furate” – locuţiune: Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

28 “de neînchipuit” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală
“pe departe” – locuţiune: Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

29 “nu ştiu ce” – locuţiune: prepoziţională conjuncţională pronominală
“de azi înainte” – locuţiune: adjectivală adverbială substantivală Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa

30 “prin urmare” – locuţiune: adjectivală adverbială conjuncţională
“o mamă de bătaie” – locuţiune: substantivală Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul” Constanţa

31 B R A V O ! ! ! P E R S O N I F I C A R E A E X P R E S I I L E
AŢI PARCURS P E R S O N I F I C A R E A L O C U Ţ I U N I L E E X P R E S I I L E Realizat: profesor Carmen Guguș- Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa


Descărcați ppt "E X P R E S I I L E L O C U Ţ I U N I L E"

Prezentări similare


Publicitate de la Google