Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE"— Transcriere de prezentare:

1 REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE
Proiect: Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România Bulgaria   cod proiect , cod ROBG-23 REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE Formator: Cătălina Mancaș

2 REȚELE INFORMATICE Partea I
Proiect: Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România Bulgaria   cod proiect , cod ROBG-23 Partea I REȚELE INFORMATICE

3 Cea mai simplă formă de rețea
REȚELE INFORMATICE Cea mai simplă formă de rețea

4 REȚELE INFORMATICE TOPOLOGIE

5 CLASIFICARE (DUPĂ DISTANȚĂ)
REȚELE INFORMATICE CLASIFICARE (DUPĂ DISTANȚĂ) Reţele miniaturale (< 5cm) elemente de calcul implementate pe acelaşi circuit integrat Reţele mici (< 50 cm) unităţi de calcul localizate în aceeaşi cutie Reţele medii (< 10 km) echipamente de calcul (staţii de lucru, aparate de măsură inteligente) distribuite pe o arie limitată reţele locale (LAN – Local Area Networks) Reţele mari (>10 km) diferite module ale unui sistem de calcul distribuite pe o suprafaţă mai întinsă (suprafaţa unei ţări sau arii geografice mai întinse) reţele globale (WAN – Wide Area Networks)

6 REȚELE INFORMATICE LAN

7 REȚELE INFORMATICE LAN

8 ORGANIZAȚII STANDARDE
REȚELE INFORMATICE ORGANIZAȚII STANDARDE International Organization for Standardization (ISO) Consultative Committee of the International Telegraph and Telephone (CCITT) American National Standards Institute (ANSI) Electronics Industries Association (EIA) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

9 STANDARDUL IEEE 802.3 - ETHERNET
REȚELE INFORMATICE STANDARDUL IEEE ETHERNET Obiectiv: standardizarea tehnologiilor de rețea 1985 Protocolul MAC (Media Access Control – controlul accesului la mediul de comunicație) specificat în standardul IEEE este ”Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection” - CSMA/CD.

10 REȚELE INFORMATICE CSMA/CD Componente Carrier Sense (CS):
este abilitatea calculatoarelor de a asculta rețeaua și de a stabili dacă este sau nu activitate în rețea. Multiple Access (MA): se referă la faptul că toate nodurile din rețea sunt conectate permanent la mediul de comunicație Collision Detection (CD): procesul de detectare a coliziunilor explicat, după cum urmează ...

11 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
REȚELE INFORMATICE CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection domeniu de coliziune nod de coliziune Adresa MAC = Adresa fizică NIC (Network Interface Card) 00-0A-E4-A6-78-FB segment de coliziune

12 Algoritmul de transmisie
REȚELE INFORMATICE CSMA/CD Algoritmul de transmisie 1. Nodul ascultă rețeaua cu scopul de a afla dacă vreun alt nod sau mașină transmite date prin rețea în acel moment. Dacă există activitate, nodul continuă să aștepte și să asculte rețeaua. 2. Dacă nu este detectat niciun semnal, nodul își începe transmisia cadrului. 3. Cât timp nodul transmite, el ascultă rețeaua. El compară biții citiți din rețea cu biții ce au fost emiși. Dacă ei coincid, nodul continuă să transfere, cu o pauză de 9.6 μs între cadre. 4. Dacă ceea ce a fost citit din rețea nu coincide cu ceea ce a fost emis, nodul presupune că a avut loc o coliziune și transferul se oprește. 5. Nodul transmite o alertă (cadru numit ”jam”) care informează celelalte noduri că a avut loc o coliziune și trebuie să ignore ultimul fragment de cadru recepționat. 6. Nodul așteaptă o perioadă aleatorie de timp și își reia emisia.

13 Algoritmul de transmisie
REȚELE INFORMATICE CSMA/CD Algoritmul de transmisie

14 REȚELE INFORMATICE MODELUL ISO/OSI

15 REȚELE INFORMATICE MODELUL ISO/OSI 7 NIVELE
Nivelul fizic (physical layer) acoperă interfaţa fizică între echipamente şi regulile prin care biţii sunt transferaţi de la unu dispozitiv la altul patru caracteristici impor­tante: mecanic, electrice, funcţionale, procedural Exemple: RS‑232 C, RS‑449/422/423 şi parţial X.21. Nivelul legăturii de date (data link layer) are rolul de a face sigură legătura fizică precum şi de a activa, întreţine şi dezac­tiva legătura principalul serviciu pe care acest nivel îl oferă nivelului superior este controlul erorilor.

16 REȚELE INFORMATICE MODELUL ISO/OSI 7 NIVELE
3. Nivelul reţea (network layer) are rolul de a realiza transferul transparent al datelor între entitaţile de transport permite nivelului superior (transport) să ştie totul despre transmisia de date din nivelele inferioare şi să aleagă tehnologia folosită pentru conectarea sistemelor. 4. Nivelul transport (transport layer) realizează un mecanism sigur de schimb de date între procese din sisteme diferite asigură transmiterea fără erori şi în secvenţă corectă a unităţilor de date.

17 REȚELE INFORMATICE MODELUL ISO/OSI 7 NIVELE
5. Nivelul sesiune (session layer) propune un mecanism pentru controlarea dialogului între aplicaţii 6. Nivelul prezentare (presentation layer) se ocupă cu sintaxa schimbului de date între aplicaţii rezolvă diferenţele dintre formatele de reprezentare a datelor 7. Nivelul aplicaţie (application layer) creează un mijloc prin care aplicaţiile să acceseze mediul OSI conţine funcţii de gestionare şi mecanisme general valabile pentru apli­caţii distribuite.

18 REȚELE INFORMATICE TCP/IP IP (Internet Protocol)
nivelul de retea (nivelul trei) al modelului ISO/OSI prevede adresarea datagramelor de rutare si alte functii intr-o retea TCP (Protocolul de control al transmisiei) nivelul de transport (nivelul patru) al modelului ISO/OSI responsabil pentru stabilirea conexiunii, gestionarea si transportul de date fiabile intre procesele de software de pe dispozitive Obiectiv: interconectarea retelelor - Internetwork sau Internet Beneficiu: oferirea de posibilitati de comunicare intre gazde pe diferite retele, probabil separate printr-o zona geografica mare.

19 ADRESA IP: identificatorul unic în rețea al unui dispozitiv
REȚELE INFORMATICE IP - INTERNET PROTOCOL ADRESA IP dispozitivele utilizate în rețele bazate pe protocoalele TCP / IP necesită adrese IP routerele folosesc adrese IP pentru a identifica unde merge traficul atunci când dispozitivele sunt atașate la Internet la nivel mondial, acestora le sunt atribuite adrese care trebuie să fie coordonate astfel încât să nu se suprapună cu alte adrese utilizate în rețea ADRESA IP: identificatorul unic în rețea al unui dispozitiv IPv4 IPv6

20 REȚELE INFORMATICE ADRESA IP IP versiunea 4 (IPv4) Zecimal: 0-255
Binar: 1, 0

21 REȚELE INFORMATICE ADRESA IP IP versiunea 6 (IPv6)
2001: 0718: 1c01: 0016: 020d: 56ff: fe77: 52a3 32 cifre hexazecimale Zecimal Hexazecimal 0-9 10 A 11 B 12 C 13 D 14 E 15 F

22 Dispozitive în Internet
REȚELE INFORMATICE IPv4 vs IPv6 Dispozitive în Internet

23 REȚELE INDUSTRIALE Partea a II-a
Proiect: Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România Bulgaria   cod proiect , cod ROBG-23 Partea a II-a REȚELE INDUSTRIALE

24 REȚELE INDUSTRIALE INTRODUCERE
Majoritatea rețelelor industriale transferă datele serial Rețelele au nevoie de un set de reguli – un protocol de comunicație – pentru a determina modul în care informația este transmisă între dispozitivele, conectate la rețea.

25 REȚELE INDUSTRIALE INTRODUCERE
Cu ajutorul protocoalelor de comunicație îmbunătățite sunt posibile: reducerea timpului de transfer asigurarea unei protecții mai bune a datelor garantarea sincronizării garantarea unui răspuns determinist în unele aplicații asigurarea unui transfer fără erori și securizat de date între nodurile rețelei.

26 REȚELE INDUSTRIALE CAN (Controller Area Network)
CLASIFICARE CAN (Controller Area Network) LIN (Local Interconnect Network)

27 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Arhitectura Nivelul fizic Nivelul de legătură de date Nivelul de control al accesului la mediu (MAC) Nivelul de control logic al legăturii (LLC) cf. ISO și ISO

28 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Magistrală partajată Medii de transmisie: Magistrală bifilară Magistrală monofilară Mediu de transmisie optic Rata de transmisie: 50Kbiți/s – 1Mbit/s Extinderea maximă CAN depinde direct de rata de transmisie.

29 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Formatul de cadru Specificația CAN ISO definește două formate pentru cadru: Standard Extins Cadre de date Cadre de distanță Cadre de eroare Cadre de supraîncărcare

30 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Cadre de date Standard Extins

31 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Tehnica de acces Mecanismul de control al accesului la mediu: CSMA. Atunci când niciun cadru nu este interschimbat, rețeaua este nefolosită și nivelul semnalului de pe magistrală este recesiv. Înainte de a transmite un cadru, nodurile trebuie să citească starea magistralei. În cazul în care rețeaua este nefolosită, transmisia începe imediat; altfel, nodul trebuie să aștepte până ce transmisia curentă ia sfârșit.

32 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Tehnica de acces Fiecare cadru are la început bitul SOF setat la valoarea dominantă, ceea ce informează celelalte noduri că rețeaua a trecut în starea ocupată. Spre deosebire de Ethernet, CAN poate rezolva disputele într-un mod determinist, în așa fel încât nici timpul și nici lărgimea de bandă nu sunt irosite. Această tehnică se numește: arbitrajul magistralei.

33 CAN –CONTROLLER AREA NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE CAN –CONTROLLER AREA NETWORK Mecanismul de arbitraj CAN Exemplu: 3 noduri trimit în același timp

34 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Introducere arhitectură de rețea monofilară bazată pe UART dezvoltată inițial pentru senzori din industria automobilistică și pentru aplicații de rețelistică nodul principal (master) LIN conectează rețeaua la rețele de nivel superior cum ar fi CAN.

35 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Introducere consorțiul LIN este compus din producătorii de mașini Audi, BMW, DaimlerChrysler, Volvo și Volkswagen LIN este o magistrală serială folosită pentru sisteme electronice de control distribuit pentru autovehicule permite o comunicație eficientă între senzori inteligenți și actuatori acolo unde lărgimea de bandă și versatilitatea rețelei CAN nu sunt necesare.

36 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Aplicabilitate aplicații tipice sunt: controlul ușilor (ridicarea geamurilor, blocarea lor și controlul oglinzilor), scaune, reglarea climatică, iluminare și senzorii de ploaie in afara sectorului auto, LIN este folosită pentru controlul mașinilor ca o sub-magistrală pentru CAN.

37 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Structura o rețea LIN este alcătuită dintr-un nod master și unul sau mai multe noduri sclave toate nodurile au inclusă o sarcină de comunicare cu nodurile sclave care este împărțită la rândul ei în două subsarcini, una de transmisie și alta de recepție nodul master are o a treia sarcină de transmitere master

38 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Structura comunicația într-o rețea LIN este întotdeauna începută de nodul master: acesta transmite pe magistrală un mesaj compus din informațiile de sincronizare și identificatorul de mesaj un singur nod sclav este activat ca urmare a recepției și filtrării identificatorului; acesta începe imediat transmisia răspunsului secvența cadrelor de mesaje este controlată de master și poate forma cicluri.

39 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Caracteristici 1. Un singur master, până la 16 sclavi (fără arbitraj al magistralei). 2. Comunicație monofilară cu viteze de până la 19,2Kbiți/s, cu o lungime de 40m a magistralei. 3. Timpi de latență garantați. 4. Cadru de date variabil ca mărime(2, 4 sau 8 octeți). 5. Flexibilitate mare la configurare.

40 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Caracteristici 6. Recepție multi-cast cu sincronizarea timpului. 7. Sume de control ciclic redundant și detecția erorilor. 8. Detecția nodurilor defecte. 9. Implementare necostisitoare cu silicon bazată pe hardware standard UART/SCI. 10. Tensiune operațională de 12V.

41 LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK
REȚELE INDUSTRIALE LIN – LOCAL INTERCONNECT NETWORK Cadrul de date

42 REȚELE INDUSTRIALE CONCLUZII CAN LIN avantaj: limitarea defectelor
ideal pentru aplicații care necesită un număr mare de mesaje scurte si siguranță mare în medii de operare dificile timp de raspuns foarte bun datorita mecanismului de arbitraj folosită în aplicații de control în timp-real în ciuda lărgimii de bandă relativ mici. alternativă cu costuri reduse la CAN în rețele auto sau industriale de viteză redusă sau în situații în care se cere număr mare de mesaje scurte si siguranță mare în medii de operare dificile LIN poate fi implementată cu logică reconfigurabilă, (reduce consumul de energie) si permite reconfigurarea interfeței de la distanță pentru a fi fie master, fie sclav. .

43 REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE
Proiect: Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România Bulgaria   cod proiect , cod ROBG-23 REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE VĂ MULȚUMIM! Formator: Cătălina Mancaș


Descărcați ppt "REȚELE INDUSTRIALE ȘI REȚELE INFORMATICE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google