Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CONSTRUCTUVISMUL.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CONSTRUCTUVISMUL."— Transcriere de prezentare:

1 CONSTRUCTUVISMUL

2 PREMIZE În dezvoltarea intelectuală a elevilor un rol central îl joacă acţiunea şi contactele interindividuale, schimburile de păreri, cooperarea; Învăţarea se bazează pe ideile diverse ale elevilor; Ideile elevilor sunt puse la încercarea şi reajustate în mod constant, pentru a face faţă noilor situaţii;

3 IDEILE ELEVILOR Motor al activităţii lor cognitive

4 IDEILE ELEVILOR Idei preconcepute Convingeri neştiinţifice
Înţelegerea greşită a conceptelor Limbaj neştiinţific Informaţii greşite Provin din mediul extraşcolar, sunt rezultatele unei învăţări nesistematice

5 ETAPELE ACTIVITĂŢII PROFESORULUI
Identificarea ideilor greşite ale elevilor; Asigurarea unei dezbateri între elevi – confruntarea ideilor; Reconstrurirea cunoaşterii bazate pe modele ştiinţifice;

6 Nu există cunoştinţe autentice decât dacă elevii înşişi le construiesc

7 Subiectul cunoaşterii
Se informează, reformulează, analizează, compară, clasifică, evaluează, formulează ipoteze, testează ipotezele, experimentează, concluzionează, generalizează, etc.

8 VALOAREA ELEMENTULUI SOCIAL
Acompaniază elementul intelectual şi afectiv; Socializează elevul;

9 SOCIOCONSTRUCTIVISM

10 Elevii învaţă ÎMPREUNĂ, nu ALĂTURI

11 ELEVUL SUBIECT ACTIV – al unei activităţi ghidate de propriile nevoi educaţionale, sentimente, interese ACTOR – PRINCIPAL Este privit prin prisma capacităţii de a construi noua cunoaştere Fiinţă umană Fiinţă pasivă, ascultătoare, harnică, dependentă de profesor: OBIECT PASIV Este privit prin prisma lipsurilor şi eşecurilor sale Un intelect

12 PROFESORUL Transmite cunoştinţe
Organizează situaţii de învăţare concepute ca pretexte pentru interacţiuni

13 Cunoştinţele Suma achiziţiilor memorate şi raportate
Suport-pretext pentru dezvoltarea şi construirea de noi achiziţii de către înşişi elevii

14 Rendszerelméleti feldolgozás
ABORDARE SISTEIMCĂ Rendszerelméleti feldolgozás

15 SISTEMUL Un ansamblu de elemente între care se stabilesc relaţii şi care funcţionează ca un tot unitar

16 SISTEM SUPRASISTEM (MACROSISTEM) SISTEM SUBSISTEM

17 Formarea la elevi a unei viziuni sistemice integratoare asupra realităţii

18 HARTA CONCEPTUALĂ


Descărcați ppt "CONSTRUCTUVISMUL."

Prezentări similare


Publicitate de la Google