Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Pământenii-duşmani ai Terrei?

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Pământenii-duşmani ai Terrei?"— Transcriere de prezentare:

1 Pământenii-duşmani ai Terrei?
Prof. ec. Beca Felicia

2 ’’Nu stăpânim natura decât supunându-ne ei’’
Fr. Bacon ’’Nu distruge ceea ce nu tu ai creat’’ Jean Dorst ’’Protecţia naturii şi a spaţiilor libere nu e numai o chestiune de generozitate şi de estetică , ci o chestiune de supravieţuire’’ R. Marcellin

3 ECOLOGIA Termenul a fost introdus de naturalistul Ernest Haeckel (1866), prin îmbinarea cuvintelor din limba greacă oikos = casă, gospodărie şi logos = stiinţă Din punct de vedere etimologic, ecologia presupune studiul organismelor vii în mediul lor de viaţă Poate fi definită ca ştiinţa care studiază populaţiile şi procesele funcţionale caracteristice diferitelor medii de viaţă

4 Poluarea Este un proces care modifică mediul înconjurător şi are ca efecte dăunătoare pentru om şi celelalte vieţuitoare Este rezultatul introducerii în mediu a poluanţilor, substanţe toxice cu acţiune nocivă pentru viaţă

5 Poluarea apei-tipuri Poluarea industrială Poluarea cu deşeuri solide
Poluarea agricolă Poluarea termică Poluarea casnică

6 Poluarea aerului-tipuri
Poluanţi gazoşi Poluanţi solizi

7 Poluarea solului-tripuri
Poluare cu deşeuri solide Poluare cu îngrăşăminte chimice Poluarea cu pesticide

8 Recomandări Transformarea cu prudenţă a naturii
Valorificarea deşeurilor Reducerea consumului energetic prin utilizarea energiei solare şi eoliene Folosirea îngrăşămintelor naturale în agricultură

9 Limitarea zgomotului produs de maşini, motociclete, casetofoane care tulbură liniştea publică şi poate cauza boli nervoase Spaţiul verde să fie nota dominantă în orice aşezare umană

10 Protejarea ’’plămânului verde’’ prin împiedicarea tăierilor abuzive de arbori şi prin cultivarea de noi suprafeţe de pădure Evitarea pescuitului intensiv şi a vânătorii nechibzuite

11 Conservarea calităţii apei, prin eliminarea poluanţilor, recuperarea şi economisirea ei
Depozitarea gunoaielor în locuri special amenajate

12 Nu poţi comanda naturii decât dacă îi dai ascultare


Descărcați ppt "Pământenii-duşmani ai Terrei?"

Prezentări similare


Publicitate de la Google