Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Acte juridice normative

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Acte juridice normative"— Transcriere de prezentare:

1 Acte juridice normative

2 Introducere Normă regulă model regulă generală obligatorie
aspect logic

3 Conceptul de act juridic normativ
Cea mai comuna clasificare a documentelor normative este cea care le subdivide în: legi acte normative subordonate legii

4 Legea Legii Constituţia este legea fundamentală a unui stat în care sunt menționate principiile de bază ale organizării Codul - legea în care reglementările preschimbă o anumită formă de organizare

5 Actele normative subordonate legii
Hotărârile de Guvern se emit pentru organizarea executării legilor [6] Ordonanţele Guvernului se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare

6 Părţile constitutive ale actului juridic normativ
titlul preambulul formula introductivă partea dispozitivă anexe

7 Elemente de structură ale actului juridic normativ
Articolul Norma juridică

8 Clasificarea normelor juridice
După criteriul ramurii civil penal administrativ constituţional comercial După criteriul forţei juridice decrete hotărâri guvernamentale ordonanţe decizii După criteriul structurii norme complete norme incomplete

9 Formele răspunderii juridice
Caracter politic Civilă Penală Administrativă Disciplinară

10 Autorităţi publice şi atribuţii
Parlamentul Legi constituţionale legi organice legi ordinare hotărâri ale Guvernului ordonanţe de urgenţă ale guvernului Preşedintele Guvernul hotărâri care se semnează de primul-ministru ordonanţe

11 Bibliografie Masquelin , J., Légistique formelle; règles pratiques pour la rédaction des lois et arrêtes1953, Courtrai,: Éditions administratives. 102 p. European, C. EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la împlinirea a 10 ani /07/08/08:04:45 [cited ]; Available from: EFSA. ANNUAL REPORT RO - ar09ro.pdf /07/08/08:08:22 [cited ]; Available from: Europeană and D.G.S.ş. Consumatori, Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) 2011, Irlanda: Comisia Europeană. MacMaoláin, C., EU food law : protecting consumers and health in a common market2007, Oxford: Hart. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, in Reg. CE. 178/2002, C. Europena, Editor 2002, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Liviu Rusu , Simona Radulescu , and Nina Patru, Siguranta Alimentara-Legislatie2010, Bucuresti: Spiru Haret. European Commission, Documents1999: European Commission, Directorate General for External Relations. M. Fogden, Meat and Livestock Commission, and M. Keynes, Hygiene, in EU Food Law: A Practical Guide, K. Goodburn, Editor 2001, CRC. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 852/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, in Reg. CE. 853/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, in Reg. CE. 854/2004, C. Europena, Editor 2004, © Uniunea Europeană, : Bruxelles. Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, in Reg. CE. 2073/2005, C. Europena, Editor 2005, © Uniunea Europeană, : Bruxelles.


Descărcați ppt "Acte juridice normative"

Prezentări similare


Publicitate de la Google