Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Raportor: Natalia BEREGA Preşedintele Senatului Studenţesc ULIM

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Raportor: Natalia BEREGA Preşedintele Senatului Studenţesc ULIM"— Transcriere de prezentare:

1 Raportor: Natalia BEREGA Preşedintele Senatului Studenţesc ULIM
CALITATEA STUDIILOR ŞI VIAŢA STUDENŢEASCĂ LA ULIM Raportor: Natalia BEREGA Preşedintele Senatului Studenţesc ULIM

2 EDIŢIA 2009 REZULTATELE CHESTIONARELOR Total: 420

3 1. Calitatea predării cursurilor de către profesori
MEDIA 2009: Bună – 52% Excelentă – 38% Satisfăcătoare – 6% Nesatisfăcătoare – 0% Nu mă pot pronunţa – 4% MEDIA 2008: Bună MEDIA 2007: 3.62% MEDIA 2006: 3.52%

4 MEDIA 2009: Bună – 50% Excelentă – 15% Satisfăcătoare – 25%
2. Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor de către profesori MEDIA 2009: Bună – 50% Excelentă – 15% Satisfăcătoare – 25% Nesatisfăcătoare – 7% Nu mă pot pronunţa – 3% MEDIA 2008: Bună MEDIA 2007: 3.46% MEDIA 2006: 3.38%

5 3. Relaţia profesor – student la ULIM
MEDIA 2009: Bună – 57% Excelentă – 13% Satisfăcătoare – 23% Nesatisfăcătoare – 7% Nu mă pot pronunţa – 0% MEDIA 2008: Bună MEDIA 2007: 4.18% MEDIA 2006: 4.7%

6 Propuneri de sporire a obiectivităţii profesorilor
Atitudine mai responsabilă a profesorilor faţă de studenţi Mărirea salariilor la profesori Perfecţionarea într-un mediu European a prof. Evaluare după cunoştinţe şi grad de implicare socio-culturală Implicarea profesorilor în mobilitatea academică

7 4. Calitatea curriculei la specialitatea aleasă
MEDIA 2009: Bună – 41% Excelentă –10 % Satisfăcătoare – 29% Nesatisfăcătoare – 7% Nu mă pot pronunţa – 13% MEDIA 2008: Bună MEDIA 2007: 3.40% MEDIA 2006: 4.7%

8 5. Atitudinea studenţilor faţă de cursuri Foarte responsabilă –3 %
MEDIA 2009: Foarte responsabilă –3 % Responsabilă – 27% Puţin responsabilă – 30% Iresponsabilă – 29% Nu mă pot pronunţa –11 %

9 6. Baza didactico informaţională şi tehnică la ULIM
MEDIA 2009: Bună – 24% Excelentă –3 % Satisfăcătoare – 16% Nesatisfăcătoare – 27% Nu mă pot pronunţa – 30% MEDIA 2008: Satisfăcătoare MEDIA 2007: 4.47% MEDIA 2006: 4.8%

10 Inter-universitare –20 % Internaţionale – 7%
7. Participarea la conferinţe şi alte activităţi MEDIA 2009: Universitare – 73% Inter-universitare –20 % Internaţionale – 7%

11 Participarea în evenimente ştiinţifice, cultural-artistice universitare sau inter-universitare
Symposia Studentium Licențiați în Dragoste Serată literar-muzicală în memoria lui Gr. Vieru Balul Bobocilor Campionat la Fotbal Lady ULIM

12 8. Frecventaţi vreun cer ştiinţific în cadrul ULIM?
MEDIA 2009: DA – 1.5% NU – 98.5% 9. Participarea la şcoli de vară, seminare, trainiguri MEDIA 2009: DA – 23.7% NU – 76.3%

13 11. Serviciile şi condiţiile de trai în căminul ULIM
MEDIA 2009: Bună – 14% Excelentă –3 % Satisfăcătoare – 16% Nesatisfăcătoare – 27% Nu mă pot pronunţa – 40% MEDIA 2008: Bune MEDIA 2007: 5.47% MEDIA 2006: 4.9%

14 Cunoştinţe şi carieră – 43.7% Calitatea studiilor –15.2 %
12. Achitînd taxa pentru studii la ULIM se investeşte în: MEDIA 2009: Cunoştinţe şi carieră – 43.7% Calitatea studiilor –15.2 % Autoritatea instituţiei – 1.1% Diploma – 5.3% Altceva – 14.7%

15 MEDIA 2009: Niciodată – 67% O singură dată –3.4 % De cîteva ori –2.3 %
13. Aţi fost impus vreodată să daţi mită pentru a obţine o notă mai bună sau alte facilităţi la ULIM? MEDIA 2009: Niciodată – 67% O singură dată –3.4 % De cîteva ori –2.3 % Deseori – 0.6% Nu mă pot pronunţa – 27.7%

16 Obiecţii Blocul sanitar incapabil să acopere nr
Obiecţii Blocul sanitar incapabil să acopere nr. total de studenţi Problema încălzirii încăperilor pe timp de iarnă Responsabilitatea medie a profesorilor Atitudinea angajaţilor ULIM şi a profesorilor faţă de student Insuficienţa bazei tehnico-materiale Birocraţie (Decanate, Rectorat)

17 Propuneri / Concluzii Alegerea cu atenţie a disciplinilor propuse spre studiere Atitudinea Doamnelor de la Mediatecă faţă de studenţi Motivarea studenţilor de a-şi schimba atitudinea faţă de cursuri Blocul sanitar să fie îmbunătăţit cu săpun lichid, hîrtie igienică şi uscător de mîini. Aplicarea unor tehnici şi metode noi de predare Vrem ca Rectorul să fie mai receptiv la problemele şi doleanţele studenţilor

18 VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!!!


Descărcați ppt "Raportor: Natalia BEREGA Preşedintele Senatului Studenţesc ULIM"

Prezentări similare


Publicitate de la Google